SBUSA20-11 उपनिषत्सारः

विषयः – उपनिषत्सारः ।
वक्ता – श्री-बन्नञ्जे-गोविन्दाचार्य: [विख्यातः वेदान्तज्ञः, माध्वसिद्धान्तशिरोमणिः, लेखकः, वक्ता च] ।

Advertisements

विषयः – उपनिषत्सारः ।
वक्ता – श्री-बन्नञ्जे-गोविन्दाचार्य: [विख्यातः वेदान्तज्ञः, माध्वसिद्धान्तशिरोमणिः, लेखकः, वक्ता च] ।

SBUSA20-10 आदिकाव्यस्य, आदिकवेश्च वैशिष्ट्यम्

विषयः – आदिकाव्यस्य, आदिकवेश्च वैशिष्ट्यम् ।
वक्ता – श्रीमती शारदा वरदराजन् ।

विषयः – आदिकाव्यस्य, आदिकवेश्च वैशिष्ट्यम् ।
वक्ता – श्रीमती शारदा वरदराजन् ।

SBUSA20-09 वेदे संस्कृतं विज्ञानं च

विषयः – वेदे संस्कृतं विज्ञानं च।

वक्ता – प्रो. हृदयरंजनशर्मा (अवकाशप्राप्तविभागाध्यक्षः वेदविभागः काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयः वाराणसी, संस्कृतभारती-काशी-प्रान्तस्य अध्यक्षः च)।

विषयः – वेदे संस्कृतं विज्ञानं च।

वक्ता – प्रो. हृदयरंजनशर्मा (अवकाशप्राप्तविभागाध्यक्षः वेदविभागः काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयः वाराणसी, संस्कृतभारती-काशी-प्रान्तस्य अध्यक्षः च)।

SBUSA20-08 सङ्घे शक्तिः कलौ युगे

विषयः – सङ्घे शक्तिः कलौ युगे।
वक्ता – डा. सञ्जीवकुमारः (संस्कृतभारती क्षेत्रसङ्घटनमन्त्री, पूर्वोत्तरप्रदेशः)।

विषयः – सङ्घे शक्तिः कलौ युगे।
वक्ता – डा. सञ्जीवकुमारः (संस्कृतभारती क्षेत्रसङ्घटनमन्त्री, पूर्वोत्तरप्रदेशः)।

SBUSA20-07 योगदर्शनम्

विषयः – योगदर्शनम्
वक्ता – डा. जयश्री

Yoga Darshana talk in Sanskrit by Dr. Jayashree.

विषयः – योगदर्शनम्
वक्ता – डा. जयश्री

Yoga Darshana talk in Sanskrit by Dr. Jayashree.

SBUSA20-06 कवेः भर्तृहरेः वैराग्यशतकम्

विषयः – भर्तृहरेः वैराग्यशतकम्
वक्ता – शतावधानी डा. आर्. गणेशः

विषयः – भर्तृहरेः वैराग्यशतकम्
वक्ता – शतावधानी डा. आर्. गणेशः

SBUSA20-05 विकासः

विषयः – विकासः
वक्ता – श्रीमान् नन्दकुमारः (अखिल-भारत-महामन्त्री, संस्कृतभारती)

विषयः – विकासः
वक्ता – श्रीमान् नन्दकुमारः (अखिल-भारत-महामन्त्री, संस्कृतभारती)